5 free credits
SMS MODUL PRE WOOCOMMERCE
S POKROČILÝMI FUNKCIAMI A PRÍVETIVÝM ROZHRANÍM
CENNÍK

CENNÍK SMS SPRÁV

Žiadne mesačné poplatky ani minimálne plnenia, platíte iba za odoslané SMS správy.

Systém účtuje v kreditoch. Cena SMS správy sa odvíja od zvoleného štátu príjemcu, typu odosielateľa* a výšky platby. Vyberte požadovaný štát a zobrazte si cenu odoslanej SMS správy z modulu Woo SMS.TYP ODOSIELATEĽA

SIEŤ

CENA SMS (bez DPH) ?

Unicode ?

Two-way ?

Kredit / SMS ?

SYSTÉMOVÉ ČÍSLO

napr.: +421902123456 ?

AIA - C&W

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.540

AIA - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.810

AIA - Weblinks

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.540

ASM - Bluesky

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

ATG - FLOW

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.540

ATG - APUA PCS

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.810

ATG - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.810

BHS - BaTelCo

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

BMU - CellularOne

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

BMU - Digicel

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

BMU - M3 Wireless

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

BRB - C&W

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

BRB - Digicel

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

BRB - Sunbeach C.

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

CAN - all networks

0.0060 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.160

CYM - C&W

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

DMA - C&W

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.540

DMA - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.810

DOM - Claro

0.0272 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.730

DOM - Orange

0.0156 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.420

DOM - Tricom

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

DOM - Viva

0.0193 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.520

GRD - C&W

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.540

GRD - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.810

GUM - i CAN GSM

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

GUM - IT&E W.

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

JAM - Digicel

0.0324 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.870

JAM - FLOW

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

KNA - C&W

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

KNA - UTS

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

LCA - C&W

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

MNP - Wave Run.

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

PRI - all networks

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

SXM - Telcell

0.0242 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.650

SXM - UTS

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

TCA - C&W

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

TCA - Digicel

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

TCA - IslandCom

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

TTO - bmobile

0.0149 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.400

TTO - Digicel

0.0372 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

1.000

USA - all networks (notice *)

0.0060 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.160

VCT - C&W

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

VGB - C&W

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

VGB - CCT

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

VGB - Digicel

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

SYSTÉMOVÉ ČÍSLO

napr.: +421902123456 ?

USA - all networks

0.0078 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.210

TEXTOVÉ ČÍSLO

napr.: mojweb.sk ?

AIA - C&W

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.540

AIA - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.810

AIA - Weblinks

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.540

ATG - FLOW

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.540

ATG - APUA PCS

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.810

ATG - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.810

DMA - C&W

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.540

DMA - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.810

DOM - Claro (notice **)

0.0272 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.730

DOM - Orange (notice ***)

0.0156 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.420

DOM - Tricom

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.200

DOM - Viva

0.0193 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.520

GRD - C&W

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.540

GRD - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.810

JAM - Digicel

0.0324 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.870

JAM - FLOW

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

0.600

TTO - Digicel

0.0372 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY NIE JE PODPOROVANÝ

1.000

VLASTNÉ ČÍSLO

napr.: +421903123456 ?

AIA - C&W

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.540

AIA - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.810

AIA - Weblinks

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.540

ATG - FLOW

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.540

ATG - APUA PCS

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.810

ATG - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.810

DMA - C&W

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.540

DMA - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.810

DOM - Claro (notice ****)

0.0272 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.730

DOM - Orange (notice *****)

0.0156 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.420

DOM - Tricom

0.0074 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.200

DOM - Viva

0.0193 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.520

GRD - C&W

0.0201 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.540

GRD - Digicel

0.0301 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.810

JAM - Digicel

0.0324 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.870

JAM - FLOW

0.0223 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

0.600

TTO - Digicel

0.0372 €

UNICODE PODPOROVANÝ

TWO-WAY PODPOROVANÝ

1.000


creditcard
bank
paypal
skrill

Vysvetlivky:
*Priamo v module môžete zvoliť, aký typ odosielateľa má byť použitý pre SMS správy odosielané Vašim zákazníkom a administrátorom:
Systémové číslo - je to telefónne číslo, ktoré nemá prevádzkovateľ internetového obchodu možnosť ovplyvniť (napr. +420 773 985 674).
Shortcode - je to telefónne číslo, ktoré nemá prevádzkovateľ internetového obchodu možnosť ovplyvniť (napr. 2576).
Textové číslo - umožňuje zadávateľovi zvoliť unikátny text, napr. názov spoločnosti , ktorý sa potom zobrazí adresátovi SMS správy namiesto telefónneho čísla ( napr. mojobchodSK, MyShop.sk atď.). Maximálny počet znakov je 11.
Vlastné číslo - umožňuje nastaviť vlastné telefónne číslo odosielateľa, ktoré sa zobrazí zákazníkovi v doručenej SMS správe. Zákazník môže následne využiť funkciu jeho mobilného telefónu a zavolať na toto telefónne číslo (napr. +421 903 123456).

Notice
* 2way sms only for transactional SMS
** All SIDs replaced with shortcode 78500
*** All SIDs replaced with shortcode 7400
**** All SIDs replaced with shortcode 78500
***** All SIDs replaced with shortcode 7400Bulkgate.com

BULKGATE SMS PORTAL - WEBOVÉ ROZHRANIE


  • Objavte našu novú bránu SMS. Vyskúšajte úplne nové webové rozhranie na odosielanie a správu vašich SMS kampaní
  • Prihláste sa do služby BulkGate Portál SMS pomocou používateľského mena a hesla WooSMS
  • Urobte si úplný prehľad o vašom module WooSMS a ďalších našich SMS moduloch, rovnakej kreditnej bilancii ako o vašom module a oveľa viac!]


SŤAHUJ SMS MODUL PRE eCOMMERCE


SMS Magento
SMS OpenCart
SMS osCommerce
SMS PrestaShop
SMS WooCommerce
WooCommerce

SMS ZenCart